Hotline: 08 1800 3709 - Office: 028 2245 7575

Dịch vụ

HÒA ĐỒNG BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN

  • Tối ưu hóa về kinh tế, chế độ vận hành, độ tin cậy của hệ thống máy phát điện.
  • Đào tạo, cung cấp bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hướng dẫn vận hành chi tiết cho khách hàng.