Hotline: 08 1800 3709 - Office: 028 2245 7575

Dịch vụ

Ứng cứu 24h – Sửa chữa – Bảo trì

  • Đội ngũ chuyên gia, nhân viên kỹ thuật 15 người.
  • Luôn được đào tạo, cập nhất kiến thức chuyên sâu từ các hãng nước ngoài hàng năm.
  • Được trang bị đầy đủ Tool Special từ các hãng máy phát.